Liczba odwiedzin strony: 23218 Osób na stronie: 1
 

Wójcik Michał, adwokat. Kancelaria

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 65 poz. 573 - Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu"
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu" (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2005 r.) Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje: § 1.  Odznaka "Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu", zwana dalej "odznaką", jest nadawana zasłużonym honorowym dawcom krwi, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa. § 2.  1. Odznakę nadaje minister właściwy do spraw zdrowia z własnej inicjatywy lub na wniosek:   1)   Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża;   2)   dyrektora Instytutu lub   3)   organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi. 2. Wniosek o nadanie odznaki zawiera:   1)   dane osobowe osoby, której dotyczy wniosek: a)  imię i nazwisko, b)  numer PESEL, c)  datę urodzenia - jeżeli nie posiada numeru PESEL, d)  obywatelstwo, e)  numer i serię dokumentu tożsamości, f)  adres miejsca zamieszkania lub adres do korespondencji;   2)   opis zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa uzasadniających nadanie odznaki;   3)   informację o objętości pobranej od dawcy krwi lub ilości jej składników. 3. W przypadku nadania odznaki przez ministra właściwego do spraw zdrowia z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża lub organu ogólnopolskiego stowarzyszenia honorowych dawców krwi, minister zasięga opinii...
Monitor Polski 1999 Nr 29 poz. 441 - Nadanie orderów
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 24 czerwca 1999 r. o nadaniu orderów. (M.P. z dnia 10 września 1999 r.) Rej. 143/99 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450), w uznaniu wybitnych zasług w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej, odznaczeni zostają: KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 1. Engel Zbigniew s. Witolda, KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI 2. Tadeusiewicz Ryszard s. Stanisława.
KRS 0000308799 - MELBUD S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MELBUD S.A. S.A. 2008-06-30 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SKŁADOWA 4 86-300 GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZ GRUDZIĄDZKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(56) 464-00-94 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
876-020-51-89 870522242 0000308799
KRS 0000308798 - LOOK MED SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
LOOK MED SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-25 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LELEWELA 6 A/3 10-021 OLSZTYN M. OLSZTYN M. OLSZTYN WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
739-369-29-83 280307260 0000308798
KRS 0000308796 - AMBER ACTIVE S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
AMBER ACTIVE S.A. S.A. 2008-06-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PIĄTKOWSKA 200 61-693 POZNAŃ M. POZNAŃ M. POZNAŃ WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000308796
KRS 0000308795 - "BRICO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"BRICO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PRZEMYSŁOWA 20 C 44-290 JEJKOWICE GASZOWICE RYBNICKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
642-305-76-25 240967779 0000308795
KRS 0000308794 - KAMPSYS SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KAMPSYS SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-26 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MĘCZENNIKÓW OŚWIĘCIMIA 25 41-922 RADZIONKÓW RADZIONKÓW TARNOGÓRSKI ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
645-245-93-26 240910680 0000308794
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone adwokat Konin HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Wójcik Michał, adwokat. Kancelaria
radca prawny wielkopolskienotariusz wielkopolskiekomornik wielkopolskieagencja / skład celny wielkopolskieuczelnia prawnicza wielkopolskieprawnik wielkopolskieprawnikReklama